Fullmakt

Bifogade dokument fylls alltid i då företaget registrerar sig i tjänsten. Dokumentet ska också fyllas i då huvudanvändaren eller företagets FO-nummer ändras.

Valtuutusasiakirja | Suomi

Authorization document | English

Fullmakt | Svenska