Handelskamrarnas tjänst för utrikesdokument har förnyats

Välkommen att använda vientiasiakirjat.fi-tjänsten!

Den förnyade tjänsten har varit i bruk sedan mars. Om du inte redan har använt vår nya tjänst så välj funktionen ’Glömt lösenordet’ då du loggar in första gången och välj ett nytt lösenord.

Vientiasiakirjat.fi är en landsomfattande tjänst som erbjuds av handelskamrarna och via den kan du ansöka om Europeiska unionens allmänna ursprungscertifikat (Certificate of Origin) och om bestyrkande av exportdokument. Ansökningarna behandlas av personer som är ackrediterade i de regionala handelskamrarna och i enlighet med den ikraftvarande prislistan.

Internationellt identifierbara ursprungscertifikat

Handelskamrarna i Finland är ackrediterade och hör till den internationella handelskammarens CO Accreditation Chain. Det här betyder att det företag eller den myndighet som tar emot ursprungscertifikatet kan kontrollera certifikatets äkthet på CO Verification webbsidan antingen genom att mata in nödvändiga uppgifter eller använda sig av QR-koden som finns på ursprungscertifikatet.