Prislista

Inlösningspriser för dokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker:

Normal bestyrkning

Ursprungligt dokument 30,-€

Kopia 16,-€

Specialintyg

Grupp I 45,-€

Grupp II 75,-€

Grupp III 120,-€

Kopia 16,-€

 

Grunder för inlösningspriser

Centralhandelskammarens kommission granskar årligen i sitt höstmöte inlösningspriserna storlek.

 

Normal bestyrkning

Bestyrkning av handelskammarens ursprungsintyg och handelsfakturor samt andra dokument för utrikeshandel är normal bestyrkning.

 

Specialintyg

Specialintyg är sådana intyg som handelskammaren på klientens begäran sätter upp på handelskammarens egen form. De indelas i tre prisklasser enligt följande:

I. Till prisklass I hör de intyg som kan sättas upp på basen av de dokument som klienten levererat och som inte kräver tilläggsutredning.

II. Till prisklass II hör de intyg som kräver tilläggsutredning för att kunna sättas upp, t.ex. kontakt med någon myndighet för kontroll eller inskaffning av uppgifter.

III. Till prisklass III hör Force Majeure -intyg eller andra intyg som kan jämföras med dessa.