Prislista

Inlösningspriser för dokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker från 1.1.2024:


Normal bestyrkning

Ursprungligt dokument 36,-€

Kopia 18,-€

Specialintyg

Grupp I 50,-€

Grupp II 80,-€

Grupp III 200,-€

Kopia 18,-€

Postförsändelser

För postförsändelser av dokument debiteras 5 euros leveransavgift, expressbrev debiteras separat.

Grunder för inlösningspriser

Centralhandelskammarens kommission granskar årligen i sitt höstmöte inlösningspriserna storlek.

 Normal bestyrkning

Bestyrkning av handelskammarens ursprungsintyg och handelsfakturor samt andra dokument för utrikeshandel är normal bestyrkning.

 Specialintyg

Specialintyg är sådana intyg som handelskammaren på klientens begäran sätter upp på handelskammarens egen form. De indelas i tre prisklasser enligt följande:

I. Till prisklass I hör de intyg som kan sättas upp på basen av de dokument som klienten levererat och som inte kräver tilläggsutredning.

II. Till prisklass II hör de intyg som kräver tilläggsutredning för att kunna sättas upp, t.ex. kontakt med någon myndighet för kontroll eller inskaffning av uppgifter.

III. Till prisklass III hör Certificate of Circumstances (som strejk) eller andra intyg som kan jämföras med dessa.