Hinnasto

Kauppakamareiden myöntämistä ja vahvistamista asiakirjoista perittävät lunastusmaksut:

Normaali vahvistus
Alkuperäinen asiakirja 30,- €
Kopio 16,- €

Erikoistodistukset
Ryhmä I 45,- €
Ryhmä II 75,- €
Ryhmä III 120,- €
Kopio 16,- € 

Lunastusmaksuperusteet

Keskuskauppakamarin valtuuskunta tarkistaa vuosittain syyskokouksessaan lunastusmaksujen suuruuden.

Normaali vahvistus

Normaaleja vahvistuksia ovat kauppakamarin alkuperätodistusten ja kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukset. 

Erikoistodistukset

Erikoistodistukset ovat sellaisia todistuksia, jotka kauppakamari laatii asiakkaan pyynnöstä kauppakamarin omalle lomakkeelle. Ne jaetaan kolmeen maksuluokkaan seuraavasti: 

I. Maksuluokkaan I kuuluvat todistukset, joiden laatiminen on mahdollista asiakkaan toimittamien asiakirjojen perusteella eikä edellytä erityisselvityksiä.

II. Maksuluokkaan II kuuluvat todistukset, joiden laatimiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, esim. yhteydenottoa johonkin viranomaiseen tietojen tarkistamiseksi tai hankkimiseksi.

III. Maksuluokkaan III kuuluvat Force Majeure -todistukset tai niihin verrattavat muut todistukset.