AKTUELLT

29.12.2023 Höjda avgifter för utrikeshandelsdokumenten 2024

Centralhandelskammarens delegation har vid sitt höstmöte den 8 december 2023 beslutat att från och med den 1 januari 2024 höja avgifterna för de utrikeshandelsdokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker:

Du kan se den uppdaterade prislistan HÄR.

27.3.2023 ICC:s nya logo

Logon för den Internationella Handelskammaren (ICC) har förnyats. Ursprungscertifikaten uppdateras med den nya ICC Accredited Chamber -stämpeln.

18.1.2023 Tvåstegsverifiering tas i bruk

Vi utvecklar kontinuerligt datasäkerheten för vientiasiakirjat.fi-tjänsten och den 19 januari tar vi i bruk tvåstegsverifiering. I fortsättningen kommer tjänsten att be dig ange en skild kod som du får till din e-post när du loggar in.

Det är av största vikt att du har en tillgänglig e-postadress som användarnamn. Om den e-postadress som du använder vid inloggningen har ändrat, vänligen be ditt företags vientiasiakirjat-administratör att skapa ett nytt användarnamn med rätt adress åt dig.

23.12.2022 Höjda avgifter för utrikeshandelsdokumenten 2023

Centralhandelskammarens delegation har vid sitt höstmöte den 9 december 2022 beslutat att från och med den 1 januari 2023 höja avgifterna för de utrikeshandelsdokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker:

Du kan se den uppdaterade prislistan HÄR.

12.10.2022 Behovet av manuell stämpel (wet stamp) ifrågasätts

Ursprungscertifikat godkänns av alla tullkontor runt om i världen när de är digitalt utfärdade. Enligt statistik från vientiasiakirjat-tjänsten använder sig dock vissa företag fortfarande av manuellt stämplade ursprungscertifikat till vissa länder (t.ex. Qatar och Egypten). Detta beror ofta på slutkundens begäran snarare än på att de lokala tullarna skulle förhålla sig negativt till det digitala förfarandet. Vi uppmanar därför de företag som fortfarande har krav på manuell stämpel att kontakta sina kunder. Ni kan använda det officiella engelska brevet från Centralhandelskammaren och anvisningarna för CO Verification i er kommunikation.

22.4.2022 Utskrift av ursprungscertifikat

Möjligheten att skriva ut ursprungscertifikat på vanligt papper har varit i bruk sedan den 13 januari 2022. Certifikaten har godkänts i alla mottagarländer. Vi kommer att slopa blanketterna helt och hållet från och med den 1 maj 2022. Efter det kommer det inte att vara möjligt att skriva ut certifikaten på förtryckta blanketter. Vi ber alla kunder att övergå till utskrift på vanligt papper senast i början av maj. Oanvända blanketter ska förstöras på ett säkert sätt t.ex. genom att använda en återvinningstjänst för sekretessbelagt material eller dokumentförstörare. Observera att blanketterna inte lämpar sig för vanlig pappersinsamling.

12.1.2022 Utskrift av ursprungscertifikat på vanligt papper

Från och med 13.1.2022 kan ursprungscertifikaten printas ut på vanligt papper. Bekanta dig med de nya anvisningarna för användning och utskrift (på engelska).

Obs! För Rysslands del fortsätter vi tills vidare att använda förtryckta blanketter för utskrift.

Ursprungscertifikatet kan skrivas ut av tredje part (till exempel en kund eller en bank). Se instruktioner här för hur du använder alternativet "Tredje part skriver ut”.

29.12.2021 Höja avgifterna för de utrikeshandelsdokument 2022

Centralhandelskammarens delegation har vid sitt höstmöte den 15 december 2021 beslutat att från och med den 1 januari 2022 höja avgifterna för de utrikeshandelsdokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker:

Du kan se den uppdaterade prislistan HÄR.

1.12.2021 UTSKRIFT AV URSPRUNGSCERTIFIKAT PÅ VANLIGT PAPPER

I januari 2022 tas en ny metod i bruk för ursprungscertifikaten i vientiasiakirjat.fi-tjänsten. Ursprungscertifikaten kommer att kunna printas ut på vanligt A4-papper i stället för på de nuvarande blanketterna. Vi vill genom denna ändring underlätta processen med exportdokument. Blanketterna kommer att slopas helt och hållet efter att ändringen har genomförts i mottagarländerna. Under övergångsperioden är det möjligt att printa ut dokumenten på både blankett och vanligt papper. Då den här nya möjligheten med utskrift på vanligt papper tas i bruk så informerar vi om det på första sidan av vientiasiakirjat.fi-tjänsten. Läs meddelande här. Meddelande för auktoritet är här på ENGELSKA, RYSKA och ARABISKA.

26.1.2021 Affärsdokument som ska bestyrkas hos handelskammaren och legaliseras hos en myndighet

Utländska myndigheter och andra instanser kan kräva att ett dokument måste bestyrkas av den lokala handelskammaren som en del av legaliseringsprocessen.

Från och med den 15 februari 2021 kommer följande förfaringssätt att gälla för affärsdokument som ska bestyrkas hos handelskammaren och legaliseras hos en myndighet.

Läs mer här.

23rd December 2020: Certificates of Origin to Turkey

The Turkish Ministry of Trade has made an amendment to the Customs regulation act, according to which, as of 1 January 2021, goods entering to the country from EU member states with A.TR movement certificate would no longer be required to have a separate certificate of origin issued by the Chamber of Commerce. However, this does not apply to products subject to trade policy measures.

It is good to note that there may be delays in the practical application of Customs regulation act. This requires communication before export: if necessary, a reference to the amendment published in the Official Gazette on 10.12.2020 can be sent to the Turkish importer.

30.9.2020 Nytt i tjänsten: Användaren hör till flera företag

Användaren kan med samma inloggningsuppgifter (=e-postadress) vara användare eller huvudanvändare i flera företag.

  1. Företagets huvudanvändare skapar en ny användare (ta kontakt med handelskammaren om det gäller huvudanvändare)
  2. Huvudanvändaren ser meddelandet ”Användaren existerar redan. Vill du bifoga användaren till det här företaget?” Välj ’Bifoga användaren’.
  3. Användaren får ett e-postmeddelande ”Företaget X har bifogats till dina inloggningsuppgifter i vientiasiakirjat.fi, vilket betyder att du i fortsättningen kan sköta deras ärenden i tjänsten. Du kan växla mellan företagen i rullgardinsmenyn överst på listan”.
  4. Användaren loggar in i tjänsten med samma inloggningsuppgifter som tidigare.
  5. Då användaren loggat in i tjänsten kan hen välja i rullgardinsmenyn överst på listan vilket företags ärenden man sköter.
  6. Då företaget har valts så syns de dokument som hör till det utvalda företaget på webbsidan i tjänsten.

20.5.2020 Nytt i tjänsten

I tjänsten går det nu att köra en excel-rapport över dokument som man har ansökt om. När man har loggat in så finns rapporten på första sidan DOKUMENT, ladda som excel-fil. Man kan själv bestämma startdatum och slutdatum för rapporten.

7.5.2020 Nytt i tjänsten

I fortsättningen kommer en QR-kod att skrivas ut på ursprungscertifikaten i nedre kanten och med hjälp av den kan man via Internationella handelskammarens (ICC) verifieringstjänst kontrollera att ursprungscertifikatet är äkta. Med hjälp av funktionen kan myndigheterna eller andra instanser i exportlandet granska ursprungscertifikatets äkthet. Observera dock att dokumentet kan verifieras först följande dag efter att det utfärdats.