AKTUELLT

26.1.2021 Affärsdokument som ska bestyrkas hos handelskammaren och legaliseras hos en myndighet

Utländska myndigheter och andra instanser kan kräva att ett dokument måste bestyrkas av den lokala handelskammaren som en del av legaliseringsprocessen.

Från och med den 15 februari 2021 kommer följande förfaringssätt att gälla för affärsdokument som ska bestyrkas hos handelskammaren och legaliseras hos en myndighet.

Läs mer här.

23rd December 2020: Certificates of Origin to Turkey

The Turkish Ministry of Trade has made an amendment to the Customs regulation act, according to which, as of 1 January 2021, goods entering to the country from EU member states with A.TR movement certificate would no longer be required to have a separate certificate of origin issued by the Chamber of Commerce. However, this does not apply to products subject to trade policy measures.

It is good to note that there may be delays in the practical application of Customs regulation act. This requires communication before export: if necessary, a reference to the amendment published in the Official Gazette on 10.12.2020 can be sent to the Turkish importer.

30.9.2020 Nytt i tjänsten: Användaren hör till flera företag

Användaren kan med samma inloggningsuppgifter (=e-postadress) vara användare eller huvudanvändare i flera företag.

  1. Företagets huvudanvändare skapar en ny användare (ta kontakt med handelskammaren om det gäller huvudanvändare)
  2. Huvudanvändaren ser meddelandet ”Användaren existerar redan. Vill du bifoga användaren till det här företaget?” Välj ’Bifoga användaren’.
  3. Användaren får ett e-postmeddelande ”Företaget X har bifogats till dina inloggningsuppgifter i vientiasiakirjat.fi, vilket betyder att du i fortsättningen kan sköta deras ärenden i tjänsten. Du kan växla mellan företagen i rullgardinsmenyn överst på listan”.
  4. Användaren loggar in i tjänsten med samma inloggningsuppgifter som tidigare.
  5. Då användaren loggat in i tjänsten kan hen välja i rullgardinsmenyn överst på listan vilket företags ärenden man sköter.
  6. Då företaget har valts så syns de dokument som hör till det utvalda företaget på webbsidan i tjänsten.

17.9.2020 Ursprungscertifikat för export till Turkiet

Tullmyndigheterna i Turkiet godkänner inte längre enbart EUROPEAN UNION i fältet för ursprungslandet på certifikatet. Om ursprungscertifikatet innehåller varor från flera länder inom EU så ska länderna specificeras enligt modellen EUROPEAN UNION + landets namn.

NOTE: The Ministry of Trade sent its official letter to all Turkish regional customs offices on 2nd of October which stated that it is acceptable to use European Union, unless there are non-tariff commercial policy measures or additional financial obligation for exported goods from EU. Unfortunately, there is currently no list of products that fall under that category, so it is still recommended to specify all the EU countries in the Certificate of Origin if possible.

26.6.2020 Nytt i tjänsten

Vänligen notera att det finns ett nytt leveranssätt för ursprungscertifikaten: en säker länk. Den här egenskapen möjliggör att en länk kan skickas till t.ex. dotterbolaget eller till banken för förhandsgranskning av det godkända ursprungscertifikatet eller för utskrift på blankett.

Välj leveranssättet i tjänsten:

  • Jag skriver ut det själv + tilläggstjänst: Dokumentet delas på ett säkert sätt med tredje part för förhandsgranskning ELLER
  • Tredje part skriver ut. Dokumentet delas på ett säkert sätt för utskrift.

Avgiften för de här leveranssätten är det samma som för ett normalt ursprungscertifikat plus en extra kopia.

Efter att ansökan har blivit godkänd syns en länk och en verifieringskod (som behövs för att öppna länken). Länken och verifieringskoden ska skickas separat åt den utomstående parten på ett säkert sätt. Den utomstående parten får inte tillträde till själva tjänsten utan bara till det delade dokumentet.

Den som ansöker om ursprungscertifikatet ansvarar för leveransen av blanketter åt den utomstående parten.

20.5.2020 Nytt i tjänsten

I tjänsten går det nu att köra en excel-rapport över dokument som man har ansökt om. När man har loggat in så finns rapporten på första sidan DOKUMENT, ladda som excel-fil. Man kan själv bestämma startdatum och slutdatum för rapporten.

7.5.2020 Nytt i tjänsten

I fortsättningen kommer en QR-kod att skrivas ut på ursprungscertifikaten i nedre kanten och med hjälp av den kan man via Internationella handelskammarens (ICC) verifieringstjänst kontrollera att ursprungscertifikatet är äkta. Med hjälp av funktionen kan myndigheterna eller andra instanser i exportlandet granska ursprungscertifikatets äkthet. Observera dock att dokumentet kan verifieras först följande dag efter att det utfärdats.