AKTUELLT

17th September 2020 Certificates of Origin to Turkey

Please note that Turkish Customs do not accept the expression of "EUROPEAN UNION" anymore in the Box 3: Country of Origin on the Certificate of Origin. If you have goods from several EU member states, you must indicate all the countries in question with EUROPEAN UNION + name of the country.

26.6.2020 Nytt i tjänsten

Vänligen notera att det finns ett nytt leveranssätt för ursprungscertifikaten: en säker länk. Den här egenskapen möjliggör att en länk kan skickas till t.ex. dotterbolaget eller till banken för förhandsgranskning av det godkända ursprungscertifikatet eller för utskrift på blankett.

Välj leveranssättet i tjänsten:

  • Jag skriver ut det själv + tilläggstjänst: Dokumentet delas på ett säkert sätt med tredje part för förhandsgranskning ELLER
  • Tredje part skriver ut. Dokumentet delas på ett säkert sätt för utskrift.

Avgiften för de här leveranssätten är det samma som för ett normalt ursprungscertifikat plus en extra kopia.

Efter att ansökan har blivit godkänd syns en länk och en verifieringskod (som behövs för att öppna länken). Länken och verifieringskoden ska skickas separat åt den utomstående parten på ett säkert sätt. Den utomstående parten får inte tillträde till själva tjänsten utan bara till det delade dokumentet.

Den som ansöker om ursprungscertifikatet ansvarar för leveransen av blanketter åt den utomstående parten.

20.5.2020 Nytt i tjänsten

I tjänsten går det nu att köra en excel-rapport över dokument som man har ansökt om. När man har loggat in så finns rapporten på första sidan DOKUMENT, ladda som excel-fil. Man kan själv bestämma startdatum och slutdatum för rapporten.

7.5.2020 Nytt i tjänsten

I fortsättningen kommer en QR-kod att skrivas ut på ursprungscertifikaten i nedre kanten och med hjälp av den kan man via Internationella handelskammarens (ICC) verifieringstjänst kontrollera att ursprungscertifikatet är äkta. Med hjälp av funktionen kan myndigheterna eller andra instanser i exportlandet granska ursprungscertifikatets äkthet. Observera dock att dokumentet kan verifieras först följande dag efter att det utfärdats.