AJANKOHTAISTA

26.1.2021 Asiakirjat, jotka vaativat sekä kauppakamarin vahvistuksen että viranomaisen laillistuksen

Ulkomaiset viranomaiset ja muut tahot voivat vaatia, että asiakirja osana laillistamisprosessia esitetään vahvistettavaksi paikallisessa kauppakamarissa.

Yritysasiakirjoihin, jotka vaativat kauppakamarin vahvistamisen ja viranomaisen laillistamisen (Digi- ja väestötietovirasto, ulkoministeriö) noudatetaan uutta toimintatapaa 15.2.2021 alkaen. Katso tästä tarkemmat ohjeet.

23.12.2020 Maatietoa: Turkin alkuperätodistukset

Turkin kauppaministeriö on tehnyt Turkin tullilakiin lisäyksen, jonka mukaan 1.1.2021 alkaen EU:n jäsenmaista A.TR-tavaratodistuksella maahan tulevilta tavaralähetyksiltä ei enää vaadittaisi erillistä kauppakamarin myöntämää alkuperätodistusta. Tämä ei kuitenkaan koske tuotteita, joille on asetettu kauppapoliittisia toimenpiteitä.

On hyvä huomioida, että tullilain käytännön soveltamisessa voi olla viivettä ja alkukankeutta. Tämä vaatii kommunikointia vientilanteessa: turkkilaiselle maahantuojalle voi tarvittaessa lähettää viittauksen Official Gazettessa 10.12.2020 julkaistuun tullilakimuutokseen.

30.9.2020 Uutta palvelussa: Käyttäjän kuuluminen moneen yritykseen

Käyttäjä voi kuulua samalla käyttäjätunnuksella (=sähköpostilla) useaan yritykseen joko käyttäjänä tai pääkäyttäjänä.

  1. Yrityksen pääkäyttäjä luo uuden käyttäjän (jos tarvitaan pääkäyttäjä ota yhteyttä kauppakamariin)
  2. Pääkäyttäjällä näkyy ilmoitus ” Käyttäjä on jo olemassa. Haluatko liittää hänet tämän yrityksen käyttäjäksi?” Valitaan ’liitä käyttäjä’
  3. Käyttäjä saa sähköpostia ”Yritys X on liitetty tunnukseesi vientiasiakirjat.fi-palveluun, eli voit jatkossa asioida heidän nimissään. Voit vaihtaa yritystä näytön yläreunan valikosta”
  4. Käyttäjä kirjautuu palveluun samalla sähköpostilla ja salasanalla kuin aikaisemmin
  5. Kirjauduttuaan sisälle käyttäjä voi valita yläreunan valikosta minkä yrityksen alla hän asioi
  6. Kun yritys on valittuna, näkyy palvelun sivulla sen yrityksen asiakirjat

17.9.2020 Maatietoa: Alkuperätodistukset Turkin vientiin

Turkin tulliviranomaiset eivät hyväksy alkuperänä pelkkää EUROPEAN UNION -muotoa alkuperätodistuksen kohdassa 3. alkuperä. Eli jos alkuperätodistuksella on tavaraa useasta Euroopan unionin maasta, tulee tehdä maaerittely maakohtaisesti muodossa EUROPEAN UNION + maan nimi.

HUOM PÄIVITYS: Turkin kauppaministeriö on 2.10.2020 lähettänyt Turkin alueellisille tullitoimipaikoille ohjeistuksen, että jäsenmaan nimen erittelyä ei pitäisi enää vaatia muilta kuin tuotteilta, joille on asetettu kauppapoliittisia toimenpiteitä tai muita taloudellisia velvoitteita. Koska tarkkaa listaa edellä mainituista tuotteista ei ole ilmoitettu, on toistaiseksi suositeltavaa edelleen eritellä yksittäisen jäsenmaan nimi, jos tämä vain on mahdollista.

26.6.2020 Uutta palvelussa: Jakolinkki

Palvelussa voi valita alkuperätodistuksen uudeksi toimitustavaksi jakolinkin. Tämän toiminnon avulla esimerkiksi omaan pankkiinsa tai tytäryhtiöön voi toimittaa linkin, jolla tämä taho voi joko tarkastella lopullista alkuperätodistusta tai tulostaa alkuperätodistuksen lomakkeelle.

Palvelussa valitaan kohdasta toimitustapa:

  • Tulostan itse + Lisäpalvelu: Asiakirjan jakaminen katseluun turvallisesti ulkopuoliselle taholle TAI
  • Joku muu tulostaa: Asiakirja jaetaan tietoturvallisesti tulostusta varten

Nämä toimitustavat maksavat normaalin alkuperätodistuksen ja yhden lisäkopion hinnan verran.

Hakemuksen hyväksymisen jälkeen todistusnäkymässä näkyy linkki ja vahvistuskoodi (tarvitaan linkin avaamiseen). Linkki ja vahvistuskoodi tulee toimittaa ulkopuoliselle taholle tietoturvallisesti erillään toisistaan. Ulkopuolisella taholla ei siis ole pääsyä itse palveluun, vain dokumenttiin.

Tulostamiseen tarvittavien lomakkeiden toimitus tulostavalle taholle on hakijan vastuulla.

20.5.2020 Uutta palvelussa: Asiakirjaraportti

Palvelussa voi nyt ajaa excel raportin haetuista asiakirjoista. Raportti löytyy sisäänkirjautuneena etusivulla ASIAKIRJAT, lataa excel-tiedostona. Raportin alku- ja loppupäivämäärän voi itse määrittää.

7.5.2020 Uutta palvelussa: QR-koodi

Alkuperätodistusten alareunaan tulostuu jatkossa QR-koodi, jonka avulla alkuperätodistuksen aitoutta voidaan varmentaa suoraan Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) varmennuspalvelusta. Toiminnon avulla vientimaan viranomaiset tai muut tahot voivat tarkastaa alkuperätodistuksen aitouden. Huomioithan, että asiakirja on todennettavissa palvelussa vasta myöntämistä seuraavana päivänä.