Ofta frågade frågor

Hur byts huvudanvändaren ut?

Om huvudanvändaren i ert företag byts eller en ny kommer till, fyll i fullmakten på nytt och skicka den per e-post till er handelskammare. Företaget ska ha endast en giltig fullmakt så observera att alla huvudanvändare (både nya och gamla) antecknas i den nya fullmakten.

Hur lägger man till eller tar bort användare i tjänsten?

Företagets huvudanvändare ansvarar för användaradministrationen och kan lägga till och ta bort användare. En huvudanvändares egna rättigheter kan endast tas bort av en annan huvudanvändare eller en tjänsteman på handelskammaren. Huvudanvändaren loggar in i tjänsten och väljer kugghjulet uppe i högra hörnet. Där finns företagets uppgifter och en användarlista. En ny användare kan läggas till genom att trycka på knappen LÄGG TILL ANVÄNDARE. Huvudanvändaren kan ta bort en användare genom att aktivera de tre punkterna vid användaren: radera användaren från företaget.

Den användare som huvudanvändaren skapat får ett användarnamn (e-postadress) skickat till sin e-post och kan skapa ett lösenord enligt anvisningarna i e-postmeddelandet. Om användaren inte får något meddelandet lönar det sig att kontrollera skräpposten.

Min e-postadress ändras. Vad ska jag göra?

I tjänsten kan man inte ändra användarens e-postadress, utan företagets huvudanvändare tar först bort den gamla användarrättigheten och skapar sedan en ny enligt anvisningarna ovan.

Mina användaruppgifter ändras. Hur ska jag gå till väga?

Varje användare kan byta sitt förnamn och efternamn i tjänsten under egna uppgifter (personikonen uppe i högra hörnet). Om e-posten ändras, kontakta huvudanvändaren.

Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?

Byt lösenord via funktionen ”Glömt lösenordet?”.

Om du inte får den kod som behövs för att byta lösenord till din e-post, kontrollera din skräppost om meddelandet har hamnat där. Om det inte hjälper, kontakta din handelskammare.

Hur verifieras ursprunget och vilka bilagor behövs?

Se närmare om verifiering av ursprung i Europeiska unionens allmänna regler om ursprungscertifikat.

Vår kund vill ha flera exemplar av ursprungscertifikatet. Hur ska jag gå till väga?

Handelskammaren har rätt att utfärda endast ett originalexemplar av ursprungscertifikatet (original och kopia för arkivet). Den kopia som automatiskt kommer till ursprungscertifikatet är endast företagets arkivexemplar. Om du alltså behöver ytterligare kopior, välj det antal extra kopior som du behöver i tjänsten.

Kan ni stämpla ursprungsintyget med ett gånget datum? Eller på förhand?

I huvudsak dateras ursprungsintyget alltid med utfärdningsdatumet. Om det av exporttekniska skäl behövs ett gånget datum i ursprungsintyget har handelskammaren rätt att datera det med ett datum högst tre veckor gångna. Undantag till detta är rembursvillkor (t.ex. datumet bör vara det samma som i Bill of Lading). I detta fall kan ursprungsintyget retroaktivt dateras med datum högst tre månader gångna. I dessa fall skall förutom de normala dokumenten för ursprungsintygsansökan också intyg över export (flyg- eller sjöfraktsedel o. dyl.) levereras till handelskammaren.

Ett ursprungsintyg kan inte stämplas på förhand. Utgångsvis är ursprungsintygets utfärdningsdatum det datum då ansökan har bestyrkts. Handelskamrarna utfärdar ursprungsintyg och bestyrker andra dokument vardagar mellan kl. 8 och 16.

Vad skall jag ta i beaktande när jag skriver ut ursprungsintyget från systemet?

Ursprungsintygen skrivs ut på vanligt A4 papper.

Hur kan jag använda ett tidigare ursprungsintyg jag ansökt om som mall för ett nytt ursprungsintyg?

Du kommer till arkivet via sökfunktionsfältet "Sök i arkivet..." till vänster om "Nytt ursprungsintyg" och "Nytt dokument som ska bestyrkas"-knapparna. Du kan använda som sökord t.ex. mottagarens eller kontaktpersonens namn, dokumentets nummer (t.ex. sökning på "FI-E" visar de nyaste ursprungsintygen), egen referens eller namnet på det bestyrkta dokumentet. Öppna det tidigare utfärdade ursprungsintyget och välj "Använd som mall" i sidans högra kant under Åtgärder.

Vad gör jag om det finns ett fel i ursprungscertifikatet?

a) Om du ännu inte har skickat ursprungscertifikatet vidare, kan du ansöka om ett nytt ursprungscertifikat i tjänsten. Skriv in fältet Tilläggsinformation åt handelskammaren varför du ansöker om ett nytt certifikat och numret på det felaktiga ursprungscertifikatet. Ett felaktigt ursprungscertifikat ska förstöras.

b) Om ursprungscertifikatet redan har skickats vidare, ska det utöver föregående punkt (a) även antecknas ”This is a Replacement Certificate of Origin to replace the original Certificate of Origin No … issued on ….” i fält 5 Remarks/Anmärkningar i ansökan. Ett felaktigt ursprungscertifikat ska förstöras.

 Nätsidan fungerar inte som den skall, vad skall jag göra?

Nätsidan kan användas med de flesta browserprogram i allmänt bruk. Tjänsten fungerar inte med browsern Internet Explorer. Även om sidan kan användas med de flesta browserprogram lönar det sig att uppdatera till den senaste tillgängliga versionen.

För att kunna öppna och läsa PDF-filer behöver du en PDF-läsare, t.ex. Adobe Reader-programet.