Ofta frågade frågor

Jag kan inte logga in. Hur skall jag gå till väga?

Prova först att byta ditt lösenord via "Jag har glömt mitt lösenord"-funktionen och handla enligt de instruktioner du får via epost. Om du inte får eposten, som innehåller koden du behöver för att byta lösenordet, kontrollera din skräppostskorg om meddelandet har hamnat där. Om det här inte hjälper ta kontakt med din egna handelskammare.

Vad skall jag ta i beaktande när jag skriver ut ursprungsintyget från systemet?

Ursprungsintygen skrivs ut på onumrerade ursprungsintygsformer som fås från handelskammaren. Till formen hör ett gulbrunt originalexemplar som försetts med mönsterprint (vågformat bakgrundsmönster) och ett gult, omönstrat kopiexemplar som har markeringen "copy".

Formerna finns i två språkversioner: engelska-franska-spanska och arabiska. Du kan beställa former från din egna handelskammare. Formerna är avgiftsfria.

 

Hur kan jag använda ett tidigare ursprungsintyg jag ansökt om som mall för ett nytt ursprungsintyg?

Du kommer till arkivet via sökfunktionsfältet "Sök i arkivet..." till vänster om "Nytt ursprungsintyg" och "Nytt dokument som ska bestyrkas"-knapparna. Du kan använda som sökord t.ex. mottagarens eller kontaktpersonens namn, dokumentets nummer (t.ex. sökning på "FI-E" visar de nyaste ursprungsintygen), egen referens eller namnet på det bestyrkta dokumentet. Öppna det tidigare utfärdade ursprungsintyget och välj "Använd som mall" i sidans högra kant under Åtgärder.

 

Vilka bilagor skall jag bifoga till ursprungsintygsansökan?

Som bilaga till ursprungsintygsansökan skall du leverera ett dokument, från vilken handelskammaren som utfärdar ursprungsintyget kan verifiera varans ursprung, t.ex. en försäljningsfaktura. Läs närmare om verifiering av ursprung i punkten "Hur verifierar jag ursprunget?" samt [linkki] Europeiska unionens allmänna ursprungsintygsregler.

 

Jag behöver ett ersättade ursprungsintyg. Hur märker jag ut detta i ursprungsintygsansökan?

I ursprungsintygsansökans punkt 5.  Remarks/Huomautukset skriver du ”This is a Replacement Certificate of Origin to replace the original Certificate of Origin No (numret på det ursprungsintyg som ersätts) issued on (utfärdningsdatum på det ursprungsintyg som ersätts)”. Dessutom skriver du i fältet "Tilläggsuppgifter till handelskammaren" orsak till varför du ansöker om nytt intyg (t.ex. fel i tryckningen, varudeklarationen o. dyl.)

 

Kan man ta bort ett ursprungsintyg från systemet, då den har ett fel?

Om det märks ett fel i ursprungsintyget skall du omedelbart ta kontakt med den handelskammare som utfärdat ursprungsintyget då felet märkts. Handelskammarens tjänsteman kan ogiltiggöra det defekta ursprungsintyget i tjänsten. OBS! Om klienten ännu har ursprungsintyget behöver man inte ansöka om ett ersättande ursprungsintyg utan ett nytt. Klienten skall förstöra det ursprungliga.

 

I vilket fall skall jag leverera ett Supply chain -intyg till handelskammaren och vad skall jag skriva i det?

Då företaget har flera varutitlar och varuleverantörer kan man i stället för inköpsfakturor använda ett Supply chain -intyg för att verifiera ursprunget. Företaget antecknar i Supply chain - intyget varorna och deras leverantörer samt ursprungsländer eller levererar ett utdrag som innehåller dessa uppgifter till handelskammaren. Företaget förnyar Supply chain -intyget varje gång det kommer förändringar till den. Supply chain -intyget är en garanti på att företaget har noggrann kontroll på ursprunget av varorna. Du får tilläggsuppgifter av din egna handelskammare.

 

Våra klienter ber oss i stället för dem att skaffa ett ursprungsintyg för sin exportering. De exporterar varor som vi har tillverkat. Borde inte exportören själv skaffa intyget från handelskammaren? Kan jag ansöka om ett ursprungsintyg för våra varor utan att veta vem mottagaren är?

Om exportören kräver ett ursprungsintyg av leverantören skriver man som avsändare leverantörens (supplier) fullständiga namn och adress, därunder skrivs "on behalf of" och exportörens namn och adress.

Det är bra att uppmärksamma att ansökaren av ursprungsintyget är ansvarig för de uppgifter som ges (trots att hen inte är ansvarig för exporten).

Om man inte vet en utrikes mottagares namn eller adress och varorna levereras till en namngiven hamn eller flygplats enligt inköparens instruktioner, skriver man i Mottagare -punkten "To order" och destinationslandets namn.

 

Vår klient vill ha 3 originalkopior på Certificate of Origin. Hur gör jag ursprungskopior på rätt sätt?

Det kan bara finnas en officiell utskrivning av ett ursprungsintyg: till beställningen hör ett originalexemplar av ursprungsintyget och en arkivkopia. Denna arkivkopia som automatiskt kommer med ursprungsintyget är endast ansökarens arkivkopia, d.v.s. om du behöver skicka tilläggsexemplar beställer du dem som tilläggskopior genom att välja tilläggskopiornas antal i ursprungsintygsansökan. Originalexemplar kan det bara finnas ett av.

 

Kan ni stämpla ursprungsintyget med ett gånget datum? Eller på förhand?

I huvudsak dateras ursprungsintyget alltid med utfärdningsdatumet. Om det av exporttekniska skäl behövs ett gånget datum i ursprungsintyget har handelskammaren rätt att datera det med ett datum högst tre veckor gångna. Undantag till detta är rembursvillkor (t.ex. datumet bör vara det samma som i Bill of Lading). I detta fall kan ursprungsintyget retroaktivt dateras med datum högst tre månader gångna. I dessa fall skall förutom de normala dokumenten för ursprungsintygsansökan också intyg över export (flyg- eller sjöfraktsedel o. dyl.) levereras till handelskammaren.

Ett ursprungsintyg kan inte stämplas på förhand. Utgångsvis är ursprungsintygets utfärdningsdatum det datum då ansökan har bestyrkts. Handelskamrarna utfärdar ursprungsintyg och bestyrker andra dokument vardagar mellan kl. 8 och 16.

 

På vilket sätt skall varans kvantitet uppges i ursprungsintyget?

Skriv i punkten "Kvantitet" i första hand varornas sammalagda vikt i kilon, använd nettovikt "kg net" eller bruttovikt "kg gross" eller vid behov båda. Om vikt inte kan användas kan du ange kvantiteten också med annan enhet i det metriska systemet så som liter, meter eller kubik. Enbart styckeantal får användas endast i specialfall då ingen annan måttenhet går att använda.

 

Nätsidan fungerar inte som den skall, vad skall jag göra?

Nätsidan kan användas med de flesta browserprogram i allmänt bruk. Tjänsten fungerar inte med browsern Internet Explorer. Även om sidan kan användas med de flesta browserprogram lönar det sig att uppdatera till den senaste tillgängliga versionen.

För att kunna öppna och läsa PDF-filer behöver du en PDF-läsare, t.ex. Adobe Reader-programet.

 

Kan vi ansöka om ursprungsintyg från Finland för varor som inte exporteras från Finland?

Om exportadministrationen för ett multinationellt företag finns i Finland och det multinationella företaget som ansöker om ett ursprungsintyg är till fullo ansvarig för exportrelaterade dokument kan ursprungsintyget urfärdas i Finland trots att varorna exporteras från ett annat ställe än Finland. I detta fall skrivs exportföretaget i det andra landet som avsändare.