Hinnasto

Kauppakamareiden myöntämistä ja vahvistamista asiakirjoista perittävät lunastusmaksut 1.1.2024 lähtien:

Normaali vahvistus
Alkuperäinen asiakirja 36,- €
Kopio 18,- €

Erikoistodistukset
Ryhmä I 50,- €
Ryhmä II 80,- €
Ryhmä III 200,- €
Kopio 18,- € 

Postitus
Postitettavaksi tilatuista asiakirjoista 5 euron toimitusmaksu, pikakirjeistä veloitetaan erikseen.

Lunastusmaksuperusteet
Keskuskauppakamarin valtuuskunta tarkistaa vuosittain syyskokouksessaan lunastusmaksujen suuruuden.

Normaali vahvistus

Normaaleja vahvistuksia ovat kauppakamarin alkuperätodistusten ja kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukset. 

Erikoistodistukset

Erikoistodistukset ovat sellaisia todistuksia, jotka kauppakamari laatii asiakkaan pyynnöstä kauppakamarin omalle lomakkeelle. Ne jaetaan kolmeen maksuluokkaan seuraavasti: 

I. Maksuluokkaan I kuuluvat todistukset, joiden laatiminen on mahdollista asiakkaan toimittamien asiakirjojen perusteella eikä edellytä erityisselvityksiä.

II. Maksuluokkaan II kuuluvat todistukset, joiden laatimiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, esim. yhteydenottoa johonkin viranomaiseen tietojen tarkistamiseksi tai hankkimiseksi.

III. Maksuluokkaan III kuuluvat olosuhdetodistukset (todistus vallitsevasta olosuhteesta kuten lakko) tai niihin verrattavat muut todistukset.